Czym są przemysły kreatywne?

Przemysły kreatywne odnoszą się do szerokiego wachlarza branż związanych z generowaniem i wykorzystaniem wiedzy i informacji. Często kojarzone są z instytucjami kultury. Czytaj więcej

O projekcie

Projekt Ucz się, Angażuj i Kreuj ma na celu stworzenie szkolenia skierowanego do kadry zarządzającej firm przemysłów kreatywnych. Czytaj więcej

Dołącz do nas na Facebook

Projekt Learn, Engage, Create oferuje ogromną szansę dla firm z sektora przemysłów kreatywnych poprzez oferowane szkolenie online na platformie e-learningowej. Dołącz do nas na Fecobook już teraz. Czytaj więcej

Zapisz się

Zapisz się i otrzymuj informacje na bieżąco na temat postępu prac nad projektem. Czytaj więcej

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Autor jest wyłącznie odpowiedzialny za tą publikację (ogłoszenie), Narodowa Agencja oraz Komisja Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w nich informacji